Search Search

REKABET YASASI TAHTINDA SON KURUL KARARLARI

Akgünler Turizm Ltd., Puzzle Turizm Yatırımları Şti Ltd., Cyxp Aviation Ltd. ile Anonim Şti.'nin Yasa'nın 4'üncü maddesini ihlali iddiası ile 1-49/2018(B) no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 16.08.2019 tarih ve 179/2019 sayılı Kurul kararı📎

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin Mastercard/Europay U.K. Ltd. tarafından Kartek Holding A.Ş.’ye devredilmesi işlemi ile ilgili  olarak Yasa’nın 7’inci maddesi tahtında yapılan ve 2-18/2019 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 14.03.2019 tarihli ve 41/2019 sayılı Kurul Kararı📎

Siberia Hamur İşleri Ticaret isimli teşebbüsün Yasa’nın 6’ncı maddesini ihlal ettiği iddiasıyla 1-68/2019 no’lu dosya kapsamında başlatılan soruşturma hakkında 08.03.2019 tarih ve 34/2019 sayılı Kurul Kararı📎

Gimpa Gıda Ltd.'in Yasa'nın 6'ıncı maddesini ihlali iddiası ile 1-60/2018 no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 24.12.2018 tarih ve 251/2018 sayılı Kurul kararı📎

Atleks Co. (Önder AVM) isimli teşebbüsün Yasa'nın 6'ıncı maddesini ihlali iddiası ile 1-59/2018 no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 24.12.2018 tarih ve 249/2018 sayılı Kurul kararı📎

Levent Gıda Ltd'in Yasa'nın 6'ıncı maddesini ihlali iddiası ile 1-58/2018 no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 24.12.2018 tarih ve 247/2018 sayılı Kurul kararı📎

Alyoşa Trading Ltd.'in Yasa'nın 6'ıncı maddesini ihlali iddiası ile 1-57/2018 no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 24.12.2018 tarih ve 246/2018 sayılı Kurul kararı📎


REKABET KURULU GÖRÜŞLERİ

Hazır Beton Üreticileri Birliği'nin Yasa önerisine istinaden hazırlanan ilgili 24.08.2020 tarih ve 6-2/2020 sayılı Kurul Görüşü📎

Genişbant Erişim Pazarı analizi ile ilgili 20.05.2020 tarih ve 6-1/2020 sayılı Kurul Görüşü📎

Narenciye Teşvikleri ile Diğer Devlet Teşvikleri hakkında Ekonomi ve Enerji Bakanlığına verilen ilgili 26.09.2019 tarih ve 6-31/2019 sayılı Kurul Görüşü📎

Çağrı Sonlandırma Ücretleri Kıyaslama Raporu ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 6-30/2019 sayılı Kurul Görüşü📎

Mobil Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 6-29/2019 sayılı Kurul Görüşü📎

Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 6-28/2019 sayılı Kurul Görüşü📎

LPG (Likit Petrol Gazı) Pazarı'na ait Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın talebi ile ilgili 06.03.2019 tarih ve 6-27/2019 sayılı Kurul Görüşü📎

KAMU İHALE YASASI TAHTINDA SON İHALE İTİRAZ KARARLARI

Vodafone Mobile Operations Ltd. tarafından, 177/2020 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “KIB-TEK Radyo Link Kurumsal Bağlantı Hizmet Alım İhalesi” kararına karşı 10-31/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 17.11.2020 tarih ve 174/2020​ sayılı Kurul kararı📎

K. Paralik Metal İşleri Ltd. tarafından, 175/2020 sayılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun “BRTK Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulum Projesi” ihalesine yapılan itiraz” ihale kararına karşı 10-28/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 28.10.2020 tarih ve 158/2020 sayılı Kurul kararı📎

Ahmet Damdelen (Besil Medical) tarafından, 145/2020 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın “C Kollu Skopi Cihazı Alımı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 18.09.2020 tarihli MİK 176/2020 numaralı kararının yapılan itiraz” ihale kararına karşı 10-32/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 26.10.2020 tarih ve 157/2020 sayılı Kurul kararı📎

 Armor Özel Güvenlik Ltd. ile  Sözal Güvenlik Hizmetleri Ltd. tarafından,  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 044/2020 sayılı “Bakanlığa Bağlı Okullara Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu’nun 08.10.2020 tarih ve 224/2020 sayılı” ihale kararına karşı Birleştirilmiş 10-37/2019, 10-38/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 22.10.2020 tarih ve 156/2020 sayılı Kurul kararı📎  

Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 16.10.2020 tarihli TÜK0.00-471/15-20/E.2194 sayılı yazı ile 255/2020 sayılı “Tohumluk Patates İhalesi”nin iptal edildiğinin bildirilmesinedeni ile 10-36/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 16-10-2020 tarih ve 151/2020 sayılı Kurul kararı📎

Elparts Enterprises Ltd. tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 174/2020 sayılı “OG-AG Sigorta Alımı” ihalesine ilişkin Merkezi İhale Komisyonu’nun 24.09.2020 tarihli MİK 181/2020 numaralı kararının Sıra No:1 için kısmına yapılan itiraz” ihale kararına karşı 10-33/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 15.10.2020 tarih ve 148/2020 sayılı Kurul kararı📎

Armor Özel Güvenlik Ltd. tarafından,  KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin 075/2020 sayılı “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu’nun 25.06.2020 tarihli 089/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-22/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 29.09.2020 tarih ve 133/2020 sayılı Kurul kararı📎

  Kyrenia Cleaning (Hava Senova) tarafından,   Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ninBülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kalkanlı Yaşamevi ve Dr. BNDH Onkoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi’nde Hasta Ara Bakım Hizmetleri İşleriile ilgili Merkezi İhale Komisyonu’nun 194/2020 sayı ile ihaleye çıkılması kararına yapılan itiraz başvurusuna karşı 10-29/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 15.09.2020 tarih ve 126/2020 sayılı Kurul kararı📎 

Yakuttaş Construction Ltd. tarafından,  Gençlik Dairesi’nin 180/2020 sayılı “Lapta Gençlik Kampı Tamir ve Tadilat İşleri” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 30.07.2020 tarihli MİK 006Y/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-30/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 10.09.2020 tarih ve 123/2020 sayılı Kurul kararı📎

Sistem Company Ltd. tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin 157/2020 sayılı “Kuru Hava  Jeneratörü Cihaz Alımı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 06.07.2020 tarih ve MİK 107/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-25/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 05.08.2020 tarih ve 103/2020 sayılı Kurul kararı📎

Envitech Environmental Ltd. tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin 157/2020 sayılı “Hidrojen Jeneratörü Cihaz Alımı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 06.07.2020 tarih ve MİK 104/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-24/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 05.08.2020 tarih ve 102/2020 sayılı Kurul kararı📎

Öztürk & Çalıkuşu Temizlik Ltd. tarafından, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin 091/2020 sayılı “Gençlik Dairesi Temizlik İhalesi”. ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 18.06.2020 tarih ve MİK 080/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-21/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 04.08.2020 tarih ve 100/2020 sayılı Kurul kararı📎

Sülem Sistem Elektrik Ltd. tarafından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 152/2020 sayılı “Radyoaktif Başlıklı Paratonerlerin İmha Edilmesi ve Yerlerine Aktif Başlıklı Paratoner Montajının Yapılması Projesi” İhalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 13.07.2020 tarih ve MİK 123/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-26/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 04.08.2020 tarih ve 99/2020 sayılı Kurul kararı📎

Sistem Company Ltd. tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin 157/2020 sayılı “Kuru Hava  Jeneratörü Cihaz Alımı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 06.07.2020 tarih ve MİK 107/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-25/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 05.08.2020 tarih ve 103/2020 sayılı Kurul kararı📎

Envitech Environmental Ltd. tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin 157/2020 sayılı “Hidrojen Jeneratörü Cihaz Alımı” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 06.07.2020 tarih ve MİK 104/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-24/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 05.08.2020 tarih ve 102/2020 sayılı Kurul kararı📎

Öztürk & Çalıkuşu Temizlik Ltd. tarafından, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin 091/2020 sayılı “Gençlik Dairesi Temizlik İhalesi”. ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 18.06.2020 tarih ve MİK 080/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-21/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 04.08.2020 tarih ve 100/2020 sayılı Kurul kararı📎

Sülem Sistem Elektrik Ltd. tarafından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 152/2020 sayılı “Radyoaktif Başlıklı Paratonerlerin İmha Edilmesi ve Yerlerine Aktif Başlıklı Paratoner Montajının Yapılması Projesi” İhalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 13.07.2020 tarih ve MİK 123/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-26/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 04.08.2020 tarih ve 99/2020 sayılı Kurul kararı📎

Muhit İnce tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 184/2020 sayılı “Bakanlığa Bağlı Okulların 2019-2020 Öğrenim Yılında Sınıfların Sıra ve Sandalya Yenilenmesi İşleri” ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 16.07.2020 tarih ve MİK.130/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-27/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 29.07.2020 tarih ve 96/2020 sayılı Kurul kararı📎

Elparts Enterprises Ltd. tarafından, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 121/2020 sayılı “Kıb-Tek 9 Metre Ağaç Direk Alım”  ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 06.07.2020 tarih ve MİK.105/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-23/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 23.07.2020 tarih ve 92/2020 sayılı Kurul kararı📎

Ahmet Damdelen (Besil Medikal) tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 133/2020 sayılı “1 Adet Toksikoloji Cihazı Alımı” İhalesi’ne ait Teknik Şartname” kararına karşı 10-20/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 23.07.2020 tarih ve 91/2020 sayılı Kurul kararı📎

Tosunoğlu İnşaat Şti. Ltd. tarafından, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 425/2019 sayılı “Dikmen’de 11 Adet Yeni Betonarme Depo Yapılması Projesi”  ihalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonu’nun 20.05.2020 tarih ve MİK. 069/2020 sayılı” ihale kararına karşı 10-19/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 09.06.2020 tarih ve 69/2020 sayılı Kurul kararı📎

Murat Machinery Ltd. tarafından, Girne Belediyesi’nin 002/2020 sayılı “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi Araç Alım” ihalesindeki dozer alımı ile ilgili, Girne Belediyesi İhale Komisyonu’nun 07.02.2020 tarihli” ihale kararına karşı 10-05/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 01.06.2020 tarih ve 66/2020 sayılı Kurul kararı📎

Pulat Zorlu tarafından, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ)  19086 sayılı “DAÜ Gazi Mağusa Şehir İçi Personel ve Öğrenci Taşımacılığı Temini” ihalesi ile ilgili, Doğu Akdeniz Üniversitesi İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 14.02.2020 tarihli” ihale kararına karşı 10-04/2020 sayılı dosya kapsamında yapılan itiraz başvurusu hakkında 01.06.2020 tarih ve 65/2020 sayılı Kurul kararı📎

Back To Top