Search Search

Başkan: Selim ALTINCIK

1963 Lefkoşa doğumludur.

İstanbul Universitesi İşletme Fakültesi’nden lisans derecesini aldıktan sonra 1994 yılında Bağımsız Mali Denetim yetkisini almıştır.

2009 yılına kadar kendi muhasebe ve denetim  ofisi yanında, bazı şirketlerin de üst düzey yöneticilik görevini sürdürmüştür.

29 Aralık 2010 tarihinden 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Kurul üyeliğini yürüten Selim Altıncık, bu tarihten bu yana Kurul Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

E-posta: selim.altincik@rekabetkurulu.org

 


Üye: Figen YEŞİLADA

1970 İzmir doğumlu olan Figen Yeşilada, American Collegiate Institute, İzmir’den mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İşletme Alanında Doktora derecesi, 2010 yılında T.C. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Pazarlama Doçenti unvanı almıştır.

1993-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak, 2004-2010 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır.

2008-2010 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yeşilada, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde de Misafir Öğretim Üyesi olarak Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiş, 2010 yılında Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmüştür.

Akademik yaşamı süresince gerek Türkiye’de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel sektör ve sivil toplum örgütlerine yönelik birçok projede koordinatör, danışman ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Pazarlama ve stratejik yönetim alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları bulunan Yeşilada, birçok Yüksek Lisans ve Doktora tezinin danışmanlığını yürütmüştür.

22 Aralık 2010’dan bu yana KKTC Rekabet Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Figen Yeşilada, evli ve iki çocuk annesidir.

E-posta: figen.yesilada@rekabetkurulu.org

 


Üye: Kubilay SEPETCİOĞLU

1977 Yeşilyurt doğumlu olan Kubilay SEPETCİOĞLU, lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Bankacılık bölümü ve Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini 2009 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarında, Türkiye’de eğitim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilerinin örgütlendiği Üniversite Temsilciler Konseyi’nde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

1997-2002 yılları arasında İstanbul’da çeşitli finans kurumlarında çalıştıktan sonra, 2015 yılının Şubat ayına kadar kendi özel şirketi ile çalışma hayatına devam etmiştir.

2 Mart 2015 tarihinden itibaren Rekabet Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 E-posta: kubilay.sepetcioglu@rekabetkurulu.org


Üye: Sezi SIDAL

1980 yılında doğan Sezi Sıdal, ilk ve orta eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim almış ve 2003 yılında mezun olmuştur.

2004 yılında avukatlık ruhsatını almaya hak kazanan Sıdal, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Emine Çolak Hukuk Bürosu’nda avukat olarak mesleğini icra etmiştir. 2004 yılından bu güne mesleğini icra etmekte olan Sezi Sıdal, bu süre içerisinde, başta Avrupa Birliği Hukuku olmak üzere birçok hukuk alanlarında çeşitli eğitimler almış ve çalışmalar yapmıştır.

Sıdal, 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren Rekabet Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: sezi.sidal@rekabetkurulu.org


Üye: Meliz ÖZKIRAÇ

Back To Top