Search Search

Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uyumlu bir yapıda hazırlanan 36/2009 sayılı Rekabet Yasası 16 Mart 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından 30 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasayı yürütmekle sorumlu olan Rekabet Kurulu üyeleri ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak 2011 yılı başında göreve başladılar. Kurul üyeleri, yasanın 11’nci maddesinde öngörüldüğü şekliyle 1. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 2. Maliye Bakanlığı, 3. Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 4. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve 5. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından gösterilen ikişer aday arasından şeçilerek atanmıştırlar.


Birinci dönem Kurul’unda yer alan üyeler sırasıyla; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı adayı Dr.Yenal SÜREÇ (Başkan), Kıbrıs Türk Sanayi Odası adayı Mustafa GÜNDÜZ (Başkan Yardımcısı), Kıbrıs Türk Barolar Birliği adayı Hatice ACAY (Üye), Maliye Bakanlığı adayı Selim ALTINCIK (Üye) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adayı Doç.Dr. Figen YEŞİLADA (Üye) olmuştur.

Birinci dönem Kurul üyeleri, atandıkları ilk yıl boyunca Ekonomi Ve Enerji Bakanlığının toplantı salonunu kullanmak suretiyle çalışmalarını kısıtlı imkanlar altında yürütmeye çalıştılar. Ekonomi ve Enerji Bakanlığının 2012 yılı Ağustos ayında Ortaköy’de bulunan bakanlık binasına taşınmasıyla Kurul’a tahsis edilen ofislerle Kurul ilk yerleşimini tamamlamış oldu. Yine 2012 yılı içerisinde Bakanlık tarafından Kurul’a görevlendirilen iki idari personel Kurul çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Kurul’a bağlı çalışacak olan “hizmet birminin” teşkilatlanması amacıyla yasa değişiklik çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca birinci dönem Kurul’u tarafından hazırlanan Nihai Kararlar Tüzüğü 9 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de, Yoğunlaşmalar Tebliği, Şikayetler Tebliği ve Muafiyetler Tebliği ise 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Back To Top