en-UStr-TR

Kurul Yoğunlaşma Kararları

Güngör SİPAHİOĞLU ve Starling Express Market Ltd.’nin Win Express Trading Ltd.’i kurup, Starlig Express Market Ltd.’e ait mağza ve/veya marketlerde bulunan tüm demirbaş, stok ve sabit yatırımları devralması işlemi ile ilgili olarak Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-12/2016 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 27.04.2017 tarihli ve 62/2017 sayılı Kurul kararı 


2016


Kıbrısonline Ltd. ile Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.’in birleşme işlemi ile ilgili olarak Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-9/2016 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 02.08.2016 tarih ve 73/2016 sayılı Kurul kararı


Albank Limited'in, ING Bank A.Ş.'nin KKTC'de bulunan bütün aktif ve pasifleri ile tüm hak, alacak, mevduat, borç ve yükümlülüklerini devralma işlemi ile ilgili olarak Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-10/2016 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 28.06.2016 tarih ve 65/2016 sayılı Kurul kararı


Cypet Energy & Power Business Limited tarafından Hocaoğlu Akaryakıt İstasyonu’nun uzun vadeli kira sözleşmesi yoluyla devralınması yoğunlaşma işlemi ile ilgili olarak Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-6/2015 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 03.05.2016 tarihli ve 44/2016 sayılı Kurul kararıCypet Energy & Power Business Limited tarafından Çağaloğlu akaryakıt istasyonunun satın alma yoluyla devralınması ile ilgili olarak Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-7/2015 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 01.04.2016 tarihli ve 37/2016 sayılı Kurul kararı 


Cypet Energy & Power Business Limited tarafından Göksel Kombos ve İzzet Kombos terekesine ait akaryakıt istasyonunun kullanımının uzun vadeli kira sözleşmesi yoluyla devralınması ile ilgili Yasa'nın 7'nci maddesi tahtında yapılan ve 2-5/2015 sayılı dosya kapsamında incelenen yoğunlaşma bildirimi hakkındaki 01.04.2016 tarihli ve 36/2016 sayılı Kurul kararı


2015