RK 3 -Şikayet Formu  📎                                                                                           Şikayet Broşürü 📎

 

RK 2 - Muafiyet Bildirim Formu  📎                                                    Muafiyet Broşürü 📎

 

RK 1 - Yoğunlaşma Bildirim Formu 📎                                              Yoğunlaşma Broşürü 📎

 

İTR 1 - İhale İtiraz Formu 📎