Başkan: Selim ALTINCIK

1963 Lefkoşa doğumlu olan Selim ALTINCIK, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Lisans derecesini aldıktan sonra 1994 yılında Bağımsız Mali Denetim yetkisini almıştır.

2009 yılına kadar kendi muhasebe ve denetim  ofisi yanında, bazı şirketlerin de Üst Düzey Yöneticilik görevini sürdürmüştür.

29 Aralık 2010 tarihinden 31 Ocak 2017 tarihleri arasında KKTC Rekabet Kurulu üyeliğini yürüten Selim ALTINCIK, bu tarihten bu yana Kurul Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

E-posta: selim.altincik@rekabetkurulu.org 


Üye Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Figen YEŞİLADA

1970 İzmir doğumlu olan Figen YEŞİLADA, American Collegiate Institute, İzmir’den mezun olduktan sonra Lisans ve yüksek Lisans eğitimini işletme alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden işletme alanında Doktora derecesi, 2010 yılında T.C. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan pazarlama Doçenti ünvanı almıştır.

1993-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve yardımcı Doçent olarak, 2004-2010 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yardımcı Doçent olarak çalışmıştır.

2008-2010 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde misafir Öğretim üyesi olarak görev yapan YEŞİLADA, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde de misafir Öğretim üyesi olarak yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiş, 2010 yılında Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmüştür.

Akademik yaşamı süresince gerek Türkiye’de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel sektör ve sivil toplum örgütlerine yönelik birçok projede Koordinatör, Danışman ve Eğitmen olarak görev yapmıştır. Pazarlama ve stratejik yönetim alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları bulunan YEŞİLADA, birçok yüksek Lisans ve Doktora tezinin danışmanlığını yürütmüştür.

22 Aralık 2010’dan bu yana KKTC Rekabet Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Figen YEŞİLADA, evli ve iki çocuk Annesidir.

E-posta: figen.yesilada@rekabetkurulu.org


Üye: Kubilay SEPETCİOĞLU

1977 Yeşilyurt doğumlu olan Kubilay SEPETCİOĞLU, lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Bankacılık Bölümü ve Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarında, Türkiye’de eğitim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilerinin örgütlendiği Üniversite Temsilciler Konseyi’nde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

1997-2002 yılları arasında İstanbul’da çeşitli Finans kurumlarında çalıştıktan sonra, 2015 yılının şubat ayına kadar kendi özel şirketi ile çalışma hayatına devam etmiştir.

2 Mart 2015 tarihinden itibaren KKTC Rekabet Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 E-posta: kubilay.sepetcioglu@rekabetkurulu.org


Üye: Av. Şifa KIRMIZIGİL

1981 Lefkoşa doğumlu olan Av.Şifa KIRMIZIGİL, 1998 yılında girmeye hak kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olmuştur.

2002 yılında Avukatlık stajına başlamış ve 2003 yılında ise Avukat olarak Baroya kaydı yapılmıştır. 2009 yılına kadar Lefkoşa'da Avukat Menteş Aziz Hukuk Bürosu'nda, 2009 yılından bu yana ise kendi ofisinde Avukatlık mesleğini icra etmiştir.

Meslek yaşamı boyunca Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde aktif görev yapmıştır.

18 Mayıs 2021 tarihinden bu yana KKTC Rekabet Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Av. Şifa KIRMIZIGİL evli ve 1 çocuk Annesidir.

E-posta: sifa.kirmizigil@rekabetkurulu.org


Üye: Meliz ÖZKIRAÇ