KURUL GÖRÜŞLERİ

2021

Kurul'un donmuş parmak patates ithalatına ilişkin 21.04.2021 tarih ve 32/2021 sayılı ilgili Kurul Görüşü

2020

Hazır Beton Üreticileri Birliği'nin Yasa önerisine istinaden hazırlanan ilgili 24.08.2020 tarih ve 120/2020 sayılı Kurul Görüşü

Genişbant Erişim Pazarı analizi ile ilgili 20.05.2020 tarih ve 49/2020 sayılı Kurul Görüşü

2019

Narenciye Teşvikleri ile Diğer Devlet Teşvikleri hakkında Ekonomi ve Enerji Bakanlığına verilen ilgili 26.09.2019 tarih ve 243/2019 sayılı Kurul Görüşü

Çağrı Sonlandırma Ücretleri Kıyaslama Raporu ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 91/2019 sayılı Kurul Görüşü

Mobil Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 90/2019 sayılı Kurul Görüşü

Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı ile ilgili 02.05.2019 tarih ve 89/2019 sayılı Kurul Görüşü

LPG (Likit Petrol Gazı) Pazarı'na ait Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın talebi ile ilgili 06.03.2019 tarih ve 32/2019 sayılı Kurul Görüşü

2018

1-53/2018 sayılı Dosya Kapsamında yer alan Yamaç Paraşütü Hizmetleri pazarında tespit edilen eksiklikler ile ilgili 10.12.2018 tarih ve 232/2018 sayılı Kurul Görüşü

Tarımsal İlaçların, Biyosidal İlaçların, Hormon ve Diğer Aktif Maddelerin Ruhsatlandırılması ile ilgili 06.11.2018 tarih ve 260/2018 sayılı Kurul Görüşü 

20/2016 Kamu İhale Yasası’nın (Yasa) uygulanmasında görülen aksaklıklar ile ilgili 06.11.2018 tarih ve 186/2018 sayılı Kurul Görüşü 

Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlşkin Yasa Gücünde Kararname ile ilgili 18.09.2018 tarih ve 143/2018 sayılı Kurul Görüşü 

LPG (Likit Petrol Gazı) Pazar Faliyetleri ile ilgili 06.07.2018 tarih ve 83/2018 sayılı Kurul Görüşü 

Mobil Erişim ve Çağrı Başlatma Piyasa Analizi ile ilgili 12.04.2018 tarih ve 40/2018 sayılı Kurul Görüşü 

Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Piyasa Analizi ile ilgili 12.04.2018 tarih ve 6-20/2018 40/2018 sayılı Kurul Görüşü 

2017

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili 14.06.2017 tarih ve 102/2017 sayılı Kurul Görüşü 

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lastik Temin ve Tamiri İhalesi ile ilgili 08.05.2017 tarih ve 67/2017 sayılı Kurul Görüşü 

Sabit Telefon Hizmetleri Pazarı Analizi ile ilgili 13.03.2017 tarih ve 28/2017 sayılı Kurul Görüşü 

Toptan Geniş Bant Erişim Pazarı Analizi ile ilgili 13.03.2017 tarih ve 27/2017 sayılı Kurul Görüşü 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti LPG (Likit Petrol Gazı) Pazarı ile ilgili  03.02.2017 tarih ve 15/2017 sayılı Kurul Görüşü


2016 

Süt ve süt ürünleri imalatı piyasası ve SÜTEK süt borsası hakkındaki 26 Eylül 2016 tarihli Kurul Görüşü


2015

Parmak patates ve bulgur ithalat düzenlemeleri hakkında 15 Eylül 2015 tarihli ve 56/2015 Kurul Görüşü

Yolcu taşımacılığı piyasası hakkında 10 Ağustos 2015 tarihli ve 38/2015 Kurul Görüşü

Haksız Rekabet hakkında 30 Mart 2015 tarihli ve 19/2015 Kurul Görüşü


2014

Ercan Havalimanı'nda sunulan yer hizmetleri hk. 19.08.2014 tarihli Kurul Görüşü

Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu’nun Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı, Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı Piyasa Analiz Dökümanları ile Sabit ve Mobil Şebekelerde Sonlandırma Ücretleri Döküman Taslakları Hk. 12.05.2014 tarihli ve 25-2014 Kurul Görüşü

Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihaleye çıkan birimlerce hazırlanan ihale şartname içeriğinde “marka” belirtilme uygulaması hk. 04.03.2014 tarihli Kurul Görüşü


2013 

Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu “Erişim, Ara Bağlantı, Piyasa Analizi ve Tarifeler Tüzüğü” hk. 09.06.2013 tarihli Kurul Görüşü

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 30(2) Maddesinin kullanımı Hk. 28.03.2013 tarihli Kurul Görüşü


2012 

BRTK Yasa Tasarısı hk. 18.04.2012 tarihli Kurul Görüşü

Özelleştirme Yasa Tasarısı hk.02.02.2012 tarihli Kurul Görüşü